Schrijflust

Ik wil schrijven

alleen nog maar schrijven

blauw op papier

woord na woord, vel na vel

strepen en weer door

al is het zinloos

ik moet schrijven

alleen nog maar schrijven

al wie het lezen wil

mijn spinsels, mijn kronkels

it's beyond my control

ik moet schrijven

alleen nog maar schrijven

ik blijf hoopvol


0 views

Recent Posts

See All

een reis door werelden leidt ons door geplunderde velden berooid in ons landschap bezweren wij de begrenzing als een hard gegeven planten de zaden - desperaat hoe we een andere wereld kunnen maken een

in het epische gezang schreeuwen de stemmen om de komst van een legende een roep om de angst te temmen in vibrerende klanken klinkt alles waar we bang voor zijn de grilligheid van de galm niet langer

als alle gesprekken die we voeren te vatten zijn in tast een streling, een aai beroering op bast zouden we dan beter begrijpen wat we bedoelen zouden we dan wel snappen wat we voelen elkaar verstaan e