top of page

Tijd

het is tijd ons huis te verlaten

de wordene wezen die we zijn

in het tijdperk van anaforen

waar verhalen zich herhalen


de drang als mens te zoeken

naar eeuwige schoonheid

en de troost die dat biedt


het is tijd dat eenheid ons bindt

ons brengt naar ons veilig onderkomen

daar waar we in schoonheid schuilen

en niemand ons vindt


2 views

Recent Posts

See All

Jij

daar loop je dan mens te zijn je loopt dan snel maar ken je de weg wel zomaar mens weet je het wel waar je naar toe gaat of loop je rondjes blokjes om hetzelfde punt denk je dat je het kunt kiezen voo

Omdenken

wat als je de werkelijkheid een kwart slag draait en twijfel toelaat voor de dissident wat als je de grip op de wereld loslaat en weemoed draagt als het onbemind kind wat als je leven aan dagen toevoe

Boodschap

bedek je hoofd omhul je lijf kniel strek je over de grond in een andere wereld die is ontstaan buiten je wil verduur, volhard, weersta de onbekende bodem onder je en de nieuwe tijding van de bode bove

bottom of page