top of page

Wanhoop

ongezout en ingepeperd

stuiteren en buitelen

opvattingen en meningen

of het waar is of niet

over hen en over zij

over goed en over fout

het gelijk met het vonnis:

wij vertrouwen jullie niet!

door het slijk! - en onze eis:

los alles voor ons op!

met in stilte een eenzame roep:

zie ons, hoor ons en alsjeblief

bekommer over ons


0 views

Recent Posts

See All

wat voelen we veel en wat voelt het veel zo veel te veel niet goed wat zou het fijn zijn niet te voelen de wanhoop het verdriet de vrees om dan los te komen van wat je belet te schenken te delen te vi

ik weet van een bestaan waar ik de ware ben onaantastbaar buiten aardse sferen waar het leven werkelijk is een volmaakt bestaan voorbij tijd en verder met een meerduidige betekenis van een wereld zond

die eerste zin is vol verwachting die moet klinken dat het een daad is met die naam van de Dapperstraat of Sebastiaan met de belofte van blijvende woorden die beklijven in lezers' herinnering maar hoe

bottom of page