Vergaan

Zal ik uitsterven

geraakt door een meteoriet

of als fruit bederven

dat je me door de schimmel niet meer ziet


Misschien herrijs ik

als vergeten groente

mijn ware aard

mijn zuivere oorsprong

als tenminste een stukje wordt bewaard

oh, was ik nog maar jong


0 views

Recent Posts

See All

een reis door werelden leidt ons door geplunderde velden berooid in ons landschap bezweren wij de begrenzing als een hard gegeven planten de zaden - desperaat hoe we een andere wereld kunnen maken een

in het epische gezang schreeuwen de stemmen om de komst van een legende een roep om de angst te temmen in vibrerende klanken klinkt alles waar we bang voor zijn de grilligheid van de galm niet langer

als alle gesprekken die we voeren te vatten zijn in tast een streling, een aai beroering op bast zouden we dan beter begrijpen wat we bedoelen zouden we dan wel snappen wat we voelen elkaar verstaan e