Groeten

We kussen elkaar niet meer

geen zoenen op de wang

en zeker geen drie keer

twee maakt je al bang

Nee...

Het is een knuffel onomwonden

we pakken elkaar stevig vast

een greep van ettelijke seconden

...heb ik je toch mooi betast

(en mateloos opgewonden)


2 views

Recent Posts

See All

een reis door werelden leidt ons door geplunderde velden berooid in ons landschap bezweren wij de begrenzing als een hard gegeven planten de zaden - desperaat hoe we een andere wereld kunnen maken een

in het epische gezang schreeuwen de stemmen om de komst van een legende een roep om de angst te temmen in vibrerende klanken klinkt alles waar we bang voor zijn de grilligheid van de galm niet langer

als alle gesprekken die we voeren te vatten zijn in tast een streling, een aai beroering op bast zouden we dan beter begrijpen wat we bedoelen zouden we dan wel snappen wat we voelen elkaar verstaan e