top of page

Groeten

We kussen elkaar niet meer

geen zoenen op de wang

en zeker geen drie keer

twee maakt je al bang

Nee...

Het is een knuffel onomwonden

we pakken elkaar stevig vast

een greep van ettelijke seconden

...heb ik je toch mooi betast

(en mateloos opgewonden)


5 views

Recent Posts

See All

Jij

daar loop je dan mens te zijn je loopt dan snel maar ken je de weg wel zomaar mens weet je het wel waar je naar toe gaat of loop je rondjes blokjes om hetzelfde punt denk je dat je het kunt kiezen voo

Omdenken

wat als je de werkelijkheid een kwart slag draait en twijfel toelaat voor de dissident wat als je de grip op de wereld loslaat en weemoed draagt als het onbemind kind wat als je leven aan dagen toevoe

Boodschap

bedek je hoofd omhul je lijf kniel strek je over de grond in een andere wereld die is ontstaan buiten je wil verduur, volhard, weersta de onbekende bodem onder je en de nieuwe tijding van de bode bove

bottom of page