Beraad

Het is moeilijk, mens zijn

ik huil ook wel eens

ik ben ook wel eens

ontstemd

van streek

onthutst

treurig

lamlendig

en alleen


De kale diersoort die we zijn

met weinig troeven in handen

wankelen we langs de randen


Zullen we het elkaar makkelijk maken

elkaar trouw beloven en eerbiedigen

tot over de rand

en dan ieders weg

jij de jouwe

en ik de mijne


0 views

Recent Posts

See All

een reis door werelden leidt ons door geplunderde velden berooid in ons landschap bezweren wij de begrenzing als een hard gegeven planten de zaden - desperaat hoe we een andere wereld kunnen maken een

in het epische gezang schreeuwen de stemmen om de komst van een legende een roep om de angst te temmen in vibrerende klanken klinkt alles waar we bang voor zijn de grilligheid van de galm niet langer

als alle gesprekken die we voeren te vatten zijn in tast een streling, een aai beroering op bast zouden we dan beter begrijpen wat we bedoelen zouden we dan wel snappen wat we voelen elkaar verstaan e