Wandelend langs de deuren

verschijnt achter elk raam een lichtje

de tafel wordt gedekt

het werk neergelegd

in de warmte achter open gordijnen

schuilen de woorden

wat vandaag heeft gebracht


In de handeling van het alledaagse

geschiedt het onalledaagse

en schuilt achter elke deur

ervaringen, emoties, voorvallen

uitgesproken of onbesproken


Wandelend langs de deuren

twijfel ik

zal ik aanbellen

het avondmaal verstoren

en vragen

of ik het verhaal mag horen


Ik wens je vandaag

geen goedenacht

maar goede dag

in de morgenstond

als de zon opkomt

schijnt als een groots gebaar

al het licht naar ons

voor een mooi nieuw jaar


Van 21 naar 22

gaat 20 vooraf

als 12 het uur is

dat overgaat in 0

waarna 1 en 2 snel volgen

zo tikken en tellen we verder

de som van 1 + 1

waar 2 niet alleen is

en de uitkomst

een jaar van betekenis