top of page

Uitbraak

het leeft in mijn muren

het zit onder de vloer

het houdt zich in mijn adem

en schuilt en het huilt

onder lagen van eelt en bot

kapot van pressie

om te expanderen, te exploreren

wat zich buiten de insluiting

voordoet, als mijn bloed

zich voortstuwt in mijn wateren

te diep om de lucht te zien

wil het boven komen

en overstromen, weg van druk

alle stenen stuk

alle bodems ontvlucht

in een zucht van geluk


0 views

Recent Posts

See All

vertraag, we dromen houd je pas zie het stromen glijd langzaam in ons gewas alles wat ons gedijt in vruchtbare grond alles wat ons bevrijdt ons vurig verbond de verbinding die we aangaan laat het lang

willen we niet allemaal dat het goed komt dat je denkt: verdomd dat is een goed verhaal willen we niet allemaal een eind goed al goed een slot dat goed doet dat je denkt: geniaal willen we niet allema

ik heb een wens te denken in de tijd zonder een grens als een gegeven feit ik wil denken in een grenzeloze gedachte zonder begin zonder eindeloos wachten ik wil me wanen in wenselijke beelden zonder l

bottom of page