top of page

Taal

zie mijn wereld

de vertrouwde beelden waar ik naar kijk

en alles wat aantrekkelijk is om te aanschouwen


hoor de geluiden uit mijn wereld

de echo's van mijn verleden, heden de galm

de klanken die hartgrondig ritme geven

betreed mijn wereld

loop over de letters, de punten, de komma's

het onzegbare in een ander jasje


kom in mijn wereld

dompel in mijn volmaakte taal

met pen en papier is hoe ik ademhaal


2 views

Recent Posts

See All

Jij

daar loop je dan mens te zijn je loopt dan snel maar ken je de weg wel zomaar mens weet je het wel waar je naar toe gaat of loop je rondjes blokjes om hetzelfde punt denk je dat je het kunt kiezen voo

Omdenken

wat als je de werkelijkheid een kwart slag draait en twijfel toelaat voor de dissident wat als je de grip op de wereld loslaat en weemoed draagt als het onbemind kind wat als je leven aan dagen toevoe

Boodschap

bedek je hoofd omhul je lijf kniel strek je over de grond in een andere wereld die is ontstaan buiten je wil verduur, volhard, weersta de onbekende bodem onder je en de nieuwe tijding van de bode bove

bottom of page