top of page

Taal

zie mijn wereld

de vertrouwde beelden waar ik naar kijk

en alles wat aantrekkelijk is om te aanschouwen


hoor de geluiden uit mijn wereld

de echo's van mijn verleden, heden de galm

de klanken die hartgrondig ritme geven

betreed mijn wereld

loop over de letters, de punten, de komma's

het onzegbare in een ander jasje


kom in mijn wereld

dompel in mijn volmaakte taal

met pen en papier is hoe ik ademhaal


2 views

Recent Posts

See All

vertraag, we dromen houd je pas zie het stromen glijd langzaam in ons gewas alles wat ons gedijt in vruchtbare grond alles wat ons bevrijdt ons vurig verbond de verbinding die we aangaan laat het lang

willen we niet allemaal dat het goed komt dat je denkt: verdomd dat is een goed verhaal willen we niet allemaal een eind goed al goed een slot dat goed doet dat je denkt: geniaal willen we niet allema

ik heb een wens te denken in de tijd zonder een grens als een gegeven feit ik wil denken in een grenzeloze gedachte zonder begin zonder eindeloos wachten ik wil me wanen in wenselijke beelden zonder l

bottom of page